Dhahar Kembul Bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X

Bersih-bersih di Masjid Pathok Negoro
4 Juli 2018
Pemilihan Figur-figur Inspiratif Kita Pancasila
4 Juli 2018

Dhahar Kembul Kita Pancasila bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajak partisipasi seluruh masyarakat di DIY

Dahar Kembul adalah kegiatan makan/santap bersama ala jaman dulu. Kegiatan ini tidak sekedar bersantap bersama namun diyakini mampu memupuk rasa kebersamaan, keakraban dan membina hubungan baik.

Yang istimewa dari Dahar Kembul Kita Pancasila adalah acara ini akan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwuno X dan melibatkan berbagai elemen baik dari Pemerintah DIY maupun warga masyarakat.

Makanan yang dihidangkan juga merupakan hasil olahan warga masyarakat sehingga makna kebersamaan akan makin terasa dalam acara ini. Kegiatan ini akan bekerjasama dengan Sekber Keistimewaan dan nantinya akan diadakan di Malioboro pada hari Selasa Wage, 7 Agustus, pukul 19.00 – 22.00 WIB.